MARTIAL MINDFULNESS IN NIJMEGEN

Op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk wordt in Nijmegen wekelijks martial arts training in de vorm van karate gegeven. Deze training is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een stuk persoonlijke ontwikkeling op basis van martial arts en mindfulness en wordt onderricht door Martial Mindfulness oprichter en karateleraar Lex Opdam.

Kennismaken

Voor het seizoen 2022-2023 is er een algemene ledenstop. Alleen op introductie van actieve leden is het mogelijk gratis en vrijblijvend 1 of 2 trainingen bij te wonen of eraan deel te nemen. Geef van te voren aan dat je wilt komen ivm toegang tot de zaal. Deelname aan de training is mogelijk vanaf 16 jaar.

Wil je alvast even kennismaken met een aantal karateka’s in onze dojo en meer weten over hun beweegredenen en ervaringen? Lees dan hun verslag in onderstaande pdf. Click hier of op de afbeelding.

Trainingstijden en locatie

Voor het seizoen 2022-2023 is er een algemene ledenstop. Alleen op introductie van actieve leden is het mogelijk een training bij te wonen of aan een training deel te nemen. Ben je echt supergemotiveerd, neem dan contact op om te zien of er een uitzondering gemaakt kan worden.

Trainingslocatie:

Sporthal De Spil, Multifunctionele zaal,

Laauwikstraat 5, 6663 CJ Nijmegen


Trainingskosten

Trainingskosten per maand:

18 jaar of ouder: € 35,00

jonger dan 18 + studenten: 25,00

16+ en onder 120% minimum inkomen: € 15,00

20% korting tweede en meerdere gezinsleden

Inschrijfformulieren

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier voor de MMF groepstrainingen (karate) in PDF-format treft u hier


Administratieve organisatie

De karatetraining als activiteit is administratief ondergebracht bij de stichting Nederlandse School voor Krijgskunst.


De Nederlandse School voor Krijgskunst (NSVK) is een stichting uit ideële gronden opgericht en zonder winstkenmerk, om structuur en organisatie aan activiteiten op het gebied van de krijgskunsten te bieden. Deze activiteiten richtten zich bij de NSVK vooral op de beoefening en studie van de krijgskunsten. Door middel van interactieve studie en beoefening vanuit een holistische en sociale visie tracht de school voor haar participanten condities te scheppen voor een persoonlijk leerproces met het doel om tot ontwikkeling te komen als mens en hiermee een positieve bijdrage te leveren in dienst van de samenleving.


De activiteiten die zijn ondergebracht bij de NSVK zijn sinds de oprichting van de stichting tot vandaag de dag voor een ieder toegankelijk, mits zij zich kunnen vinden in de doelstellingen van de stichting alsook de doelstellingen, regels en etiquette behorende bij de gegeven lessen en trainingen.


www.nsvk.nl

Inhoud trainingen

De martial arts training bij de Martial Mindfulness school kent gevechtstechnieken en handelingen, lichaamsdynamiek, drills en specifieke conditioneringen waarbij de natuurlijke strijdvaardigheden worden vergroot en ingezet bij fysieke interacties. Het Okinawaans Goju-ryu karate dient hierbij als basis voor de trainingen, maar door de sterke invloeden afkomstig vanuit andere Oosterse en Westerse krijgssystemen is het curriculum eclectisch van aard. Op de webpagina ‘Trainingsondersteuning‘ zijn via een PDF diverse videovoorbeelden van het curriculum te vinden.

Leraar

De trainingen worden gegeven door sensei (leraar) Lex Opdam.

Sinds vele jaren geeft Lex les in krijgskunst (martial arts) en begeleidt hij mensen om sterker in contact te treden met hun aard en kernkwaliteiten. Hierbij gebruikt hij het lichaam als meest directe en eerlijke instrument en krijgskunst als middel voor persoonlijke ontwikkeling.


Begin jaren ’80 is Lex Opdam begonnen met het bestuderen en beoefenen van verschillende Westerse en Oosterse krijgskunsten en heeft hij getraind met en onder diverse leraren en grootmeesters.


Vanaf 1988 begon Lex met het lesgeven in krijgskunst in binnen- en buitenland.


In 1993 werd hij landsvertegenwoordiger en hoofdinstructeur van de International Meibukan Goju-ryu Karate-do Association.


Door persoonlijk en werkgerelateerd onderzoek heeft hij in de loop van de jaren militaire en politionele confrontatiesystemen leren kennen en beroepsmatig gewerkt met gevaarsbeheersing.


Wil je meer weten over de achtergrond van Lex Opdam dan kan je hier een interview met hem lezen gepubliceerd in het Amerikaanse martial arts magazine ‘Masters‘ en hier zijn CV bekijken.

Oorspong en visie van Martial Mindfulness

Martial arts

Martial arts (krijgskunsten) worden vaak geassocieerd met opmerkelijke prestaties van kracht en behendigheid in relatie tot zelfverdediging, maar deze prestaties zijn vaak bijproducten van een veel krachtiger proces. Een intern proces opgeroepen vanuit de behoefte aan zelfontwikkeling om zinvol betekenis te geven aan ons leven. Martial arts kennen een universele deler waarop zij handelen baseren; waarnemen. Door te leren aandacht te sturen naar waarneming ontstaat een natuurlijke grondhouding voor persoonlijke ontwikkeling in ons dagelijks leven, maar ook in ons werk. Door waar te nemen leven we in het hier en nu en geven we ruimte aan effectief handelen.

Mindfulness

Mindfulness wordt vaak gezien als een vorm van meditatie afkomstig uit het Boeddhisme waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment. Tegenwoordig zijn er verschillende vormen van training van mindfulness waaronder stressreductie en gedragsgerelateerde therapieën. De kern van martial arts heeft alles te maken met het concept van in aandacht komen ofwel bewustwording.

Visie Martial Mindfulness

Krijgskunst of martial arts wordt door Martial Mindfulness oprichter Lex Opdam gezien als een actieve strijd/krijg, strevend naar eenheid vanuit het verlangen om als mens in verbintenis te zijn. Niet het vechten met de ander staat centraal, maar het bevrijden van de angst en de vele gerelateerde conditioneringen binnen onszelf om te komen tot wie we zijn; een sociaal en creërend mens. Hierin ligt de spirituele ontwikkeling besloten, de weg vrijmakende om tot nieuwe vormen van schepping te komen.

Logo Martial Mindfulness

Het archetype van het labyrint wordt door Martial Mindfulness oprichter Lex Opdam als logo gebruikt voor zijn school in de martial arts. Het logo geeft expressie aan zijn visie en doel van martial arts; ontwikkeling als mens in een niet lineair levenspad.

WAT ANDEREN ZEGGEN…

CONTACT


Mocht je een vraag hebben of willen deelnemen aan een karatetraining, stuur dan een mail. In verband met spam moet je zelf het mailadres invoeren dat hieronder staat aangeven. Je kunt overigens altijd vrijblijvend een training bijwonen en hoeft hier geen afspraak voor te maken.

Warriors are not born and they are not made… Warriors create themselves through trial and error, pain and suffering, and their ability to conquer their own faults.

Copyright 2023 Martial Mindfulness.

Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring.