MARTIAL MINDFULNESS

Een visie, een concept, een school...

Mindfulness wordt vaak geassocieerd met meditatie of stilzitten op een kussentje, terwijl dit maar een klein onderdeel is van de totale leer. En de meeste mensen denken bij martial arts aan zelfverdediging, maar martial arts is veel breder dan dat.

Het doel van martial mindfulness is om via het beoefenen van martial arts de verbintenis tussen lichaam en geest te versterken, de fysieke en mentale weerbaarheid te verhogen en condities te scheppen om in volle aandacht in het hier en nu te zijn.

MARTIAL MINDFULNESS IN NIJMEGEN

Op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk wordt in Nijmegen wekelijks martial arts training gegeven. Deze training is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een stuk persoonlijke ontwikkeling op basis van martial arts en mindfulness en wordt onderricht door Martial Mindfulness oprichter en leraar Lex Opdam.

Besloten training

Martial Mindfulness training in Nijmegen is vanaf 2023 een besloten activiteit geworden. Alleen op introductie van actieve leden is het mogelijk gratis en vrijblijvend een training bij te wonen of eraan deel te nemen. Voorwaarde is dat je over een ruime ervaring in martial arts beschikt. Geef van tevoren aan dat je wilt komen ivm toegang tot de zaal. Deelname aan de training is mogelijk vanaf 18 jaar.

Wil je alvast even kennismaken met een aantal leden in onze dojo en meer weten over hun beweegredenen en ervaringen? Lees dan hun verslag in onderstaande pdf. Click hier of op de afbeelding.

Trainingstijden en locatie

Alleen op introductie van actieve leden is het mogelijk een training bij te wonen of aan een training deel te nemen. Trainingsdata en tijden zijn bij de leden bekend.

Trainingslocatie:

Sporthal De Spil,

Laauwikstraat 5, 6663 CJ Nijmegen


Trainingskosten

Trainingskosten per maand:

18 jaar of ouder: € 20,00

18+ en student: 15,00

18+ en onder 120% minimum inkomen: € 7,50

20% korting tweede en meerdere gezinsleden

Inschrijfformulieren

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier voor de MMF groepstrainingen in PDF-format treft u hier.


Administratieve organisatie

De training als activiteit is administratief ondergebracht bij de stichting Nederlandse School voor Krijgskunst.


De Nederlandse School voor Krijgskunst (NSVK) is een stichting uit ideële gronden opgericht en zonder winstkenmerk, om structuur en organisatie aan activiteiten op het gebied van de krijgskunsten te bieden. Deze activiteiten richtten zich bij de NSVK vooral op de beoefening en studie van de krijgskunsten. Door middel van interactieve studie en beoefening vanuit een holistische en sociale visie tracht de school voor haar participanten condities te scheppen voor een persoonlijk leerproces met het doel om tot ontwikkeling te komen als mens en hiermee een positieve bijdrage te leveren in dienst van de samenleving.


De activiteiten die zijn ondergebracht bij de NSVK zijn sinds de oprichting van de stichting tot vandaag de dag voor een ieder toegankelijk, mits zij zich kunnen vinden in de doelstellingen van de stichting alsook de doelstellingen, regels en etiquette behorende bij de gegeven lessen en trainingen.


www.nsvk.nl

Inhoud trainingen

De martial arts training bij de Martial Mindfulness school kent gevechtstechnieken en handelingen, lichaamsdynamiek, drills en specifieke conditioneringen waarbij de natuurlijke strijdvaardigheden worden vergroot en ingezet bij fysieke interacties. Het Okinawaans Goju-ryu karate dient hierbij als basis voor de trainingen, maar door de sterke invloeden afkomstig vanuit andere Oosterse en Westerse krijgssystemen is het curriculum eclectisch van aard.

Curriculum, vaardigheidsniveau's gradaties en dojo-etiquette.

Leraar

De trainingen worden gegeven door sensei (leraar) Lex Opdam.

Sinds vele jaren geeft Lex les in krijgskunst (martial arts) en begeleidt hij mensen om sterker in contact te treden met hun aard en kernkwaliteiten. Hierbij gebruikt hij het lichaam als meest directe en eerlijke instrument en krijgskunst als middel voor persoonlijke ontwikkeling.


Begin jaren ’80 is Lex Opdam begonnen met het bestuderen en beoefenen van verschillende Westerse en Oosterse krijgskunsten en heeft hij getraind met en onder diverse leraren en grootmeesters.


Vanaf 1988 begon Lex met het lesgeven in krijgskunst in binnen- en buitenland.


In 1993 werd hij landsvertegenwoordiger en hoofdinstructeur van de International Meibukan Goju-ryu Karate-do Association.

Door persoonlijk en werkgerelateerd onderzoek heeft hij in de loop van de jaren militaire en politionele confrontatiesystemen leren kennen en beroepsmatig gewerkt met gevaarsbeheersing.

Wil je meer weten over de achtergrond van Lex Opdam dan kan je hier een interview met hem lezen gepubliceerd in het Amerikaanse martial arts magazine ‘Masters‘ en hier zijn CV bekijken.

Oorspong en visie

Martial arts

Martial arts (krijgskunsten) worden vaak geassocieerd met opmerkelijke prestaties van kracht en behendigheid in relatie tot zelfverdediging, maar deze prestaties zijn vaak bijproducten van een veel krachtiger proces. Een intern proces opgeroepen vanuit de behoefte aan zelfontwikkeling om zinvol betekenis te geven aan ons leven. Martial arts kennen een universele deler waarop zij handelen baseren; waarnemen. Door te leren aandacht te sturen naar waarneming ontstaat een natuurlijke grondhouding voor persoonlijke ontwikkeling in ons dagelijks leven, maar ook in ons werk. Door waar te nemen leven we in het hier en nu en geven we ruimte aan effectief handelen.

Mindfulness

Mindfulness wordt vaak gezien als een vorm van meditatie afkomstig uit het Boeddhisme waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment. Tegenwoordig zijn er verschillende vormen van training van mindfulness waaronder stressreductie en gedragsgerelateerde therapieën. De kern van martial arts heeft alles te maken met het concept van in aandacht komen ofwel bewustwording.

Visie Martial Mindfulness

Krijgskunst of martial arts wordt door Martial Mindfulness oprichter Lex Opdam gezien als een actieve strijd/krijg, strevend naar eenheid vanuit het verlangen om als mens in verbintenis te zijn. Niet het vechten met de ander staat centraal, maar het bevrijden van de angst en de vele gerelateerde conditioneringen binnen onszelf om te komen tot wie we zijn; een sociaal en creërend mens. Hierin ligt de spirituele ontwikkeling besloten, de weg vrijmakende om tot nieuwe vormen van schepping te komen.

Logo Martial Mindfulness

Het archetype van het labyrint wordt door Martial Mindfulness oprichter Lex Opdam als logo gebruikt voor zijn school in de martial arts. Het logo geeft expressie aan zijn visie en doel van martial arts; ontwikkeling als mens in een niet lineair levenspad.

Publicaties

Meibukan Magazine

Martial artist Lex Opdam is oprichter en hoofdredacteur geweest van het Meibukan Magazine. Dit Engelstalige non-proft martial arts magazine heeft elf standaard edities en één speciale editie voortgebracht in de periode 2004-2009 en dit kosteloos via haar website in PDF-vorm aangeboden. De redactie heeft door beperkingen in beschikbare tijd de productie in 2009 moeten staken. Ten behoeve van de beoefenaren van martial arts en andere geïnteresseerden worden de oude edities op deze website als archief aangeboden.

KARATE GOJU RYU MEIBUKAN

Martial Mindfulness oprichter Lex Opdam heeft een Engelstalig boekwerk geschreven met de titel ‘KARATE GOJU RYU MEIBUKAN’ dat in 2006 is uitgegeven door Empire Books, een Amerikaanse uitgeverij op het gebied van de krijgskunsten. Verkrijgbaar o.a. via amazon.nl en bol.com.

Martial Mindfulness gerelateerde artikelen

Martial Mindfulness gerelateerd videokanaal via Rumble.

CONTACT


In verband met spam moet je zelf het mailadres invoeren dat hieronder staat aangegeven.

Warriors are not born and they are not made… Warriors create themselves through trial and error, pain and suffering, and their ability to conquer their own faults.

Copyright 2024 Martial Mindfulness.

Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring.